loading...
Imieniny:
| czytania na dziś »

Pierwszy czwartek miesiąca

W każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszy św. w sposób szczególny dziękujemy za dar Eucharystii, który jest nieocenionym darem pozostawionym nam przez Pana Jezusa.

 

W Eucharystii Chrystus uczynił  - jak pisał św. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia - "dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia". Eucharystia jest  „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Niej bowiem zawiera się całe dobro duchowe Kościoła" (EE 1).

Eucharystia może być sprawowana tylko dzięki kapłanom i dzięki nim są udzielane wszystkie inne sakramenty, mające moc uzdrawiania i prowadzenia nas najkrótszą drogą do Boga, który przez kapłanów „zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi” (Ps 66).

Dlatego też w pierwszy czwartek miesiąca na wieczornej Mszy św. oraz w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, która ma miejsce po Mszy św., polecamy Bogu papieża, biskupów i całe duchowieństwo oraz modlimy się o liczne powołania kapłańskie i zakonne, gdyż jak mówi Ewangelia: ”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Łk 10, 1-12).

Oby nam nigdy nie zabrakło świętych kapłanów, którzy prowadzą nas do Zbawienia, do zjednoczenia z Bogiem. Dopiero będąc na drugim brzegu w pełni zobaczymy, ile im zawdzięczamy. 


12805 Drukuj

Treść w stopce
Polish Roman Catholic Church
of St John the Evangelist

St John’s Avenue,
Putney, London SW15

Do naszego kościoła
można dojechać autobusami nr:
85, 430, 377, 37, 424, 14 i 74
(3 min. drogi)

Najbliższa stacja metra (District Line):
East Putney (ok. 10-15 min.)
Można dojechać też pociągiem do:
Putney Station (ok. 5 min.)