loading...
Imieniny:
| czytania na dziś »

Żywy Różaniec

Jeszcze zanim zakupiono nasz kościół i nasza wspólnota parafialna spotykała się na Wimbledonie - w 1959 roku - o. Krzysztof Cudziński SJ założył pierwszą różę Żywego Różańca. Kolejnymi zelatorkami były panie: Maria Mochlińska i Irena Jędraszko, a po nich państwo Maria i Kazimierz Cłapińscy. Obecnie zelatorką pierwszej róży jest pani Barbara Tyc

Druga róża została założona przez ks. Józefa Gulę TChr. w 1977 r. już przy kościele św. Jana Ewangelisty. Zelatorką tej róży została pani Teresa Czochowa, a po niej objęła tę funkcję pani Władysława Stec. Kolejna, trzecia róża, powstała w 1998 r. Jej zelatorką jest pani Renata Miszczuk.  W tym czasie ustalono też, że powinien być wybrany przewodniczący całego Koła Różańcowego i funkcję prezesa pełni pani Barbara Tyc.

Zmiany tajemnic Żywego Różańca odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca przy udziale ks. proboszcza lub wikariusza. Rozdawane i omawiane są papieskie oraz misyjne intencje modlitewne na bieżący miesiąc. Zelatorka każdej róży jest odpowiedzialana za całość róży. Obecnie już jest po 20 członków w każdej róży. Koło Żywego Różańca liczy w tej chwili 60 członków.

Przez długie lata skarbnikiem Koła była pani Helena Pasek, obecnie funkcję te pełni pani Stanisława Pawlik. Członkowie każdego roku składają się (co łaska) na intencje mszalne za żywych i zmarłych członków oraz od kilku lat są odprawiane co miesiąc Msze św. w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

Już od lat Koło Różańcowe na uroczystości Bożego Ciała przygotowuje jeden z ołtarzy. Co pewien okres czasu odbywają się również zebrania przy kawie i herbacie z udziałem ks. proboszcza. Żywy Różaniec ma również w ciągu roku kilka dyżurów w kawiarence parafialnej.  

+++

 

"Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś Maryja" dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania." (św. Jan Paweł II)

 

+++ 

 

Różaniec upowszechniał św. Dominik Guzman, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów), dlatego nazywa się go ojcem różańca. Jednak różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł. Alanusowi a la Roche (van den Clip), który żył w latach 1428-1475. W 1464 r. ukazała mu się Maryja. Poleciła mu propagować w swym imieniu różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać różaniec:

1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego, otrzyma wyjątkowe łaski.

2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.

5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.

6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów Kościoła.

8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.

10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.

12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.

14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

 


Treść w stopce
Polish Roman Catholic Church
of St John the Evangelist

St John’s Avenue,
Putney, London SW15

Do naszego kościoła
można dojechać autobusami nr:
85, 430, 377, 37, 424, 14 i 74
(3 min. drogi)

Najbliższa stacja metra (District Line):
East Putney (ok. 10-15 min.)
Można dojechać też pociągiem do:
Putney Station (ok. 5 min.)