loading...
Imieniny:
| czytania na dziś »

Księża Chrystusowcy

W naszej parafii, prawie od początku powstania wspólnoty, pracują księża chrystusowcy z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Jest ono jednym z nielicznych zgromadzeń zakonnych powstałych w Polsce, którego celem jest służenie Polakom rozrzuconym po całym świecie. Zostało ono założone przez kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, który na organizatora zgromadzenia wybrał ks. Ignacego Posadzego, dobrze zorientowanego w sprawach emigracyjnych. Obecnie obaj kapłani są kandydatami na ołtarze.

Dekret erekcyjny nowego zgromadzenia zakonnego na prawach diecezjalnych datowany jest na 8 września 1932 r.  Pierwszą siedzibą zgromadzenia były Potulice – pałac wraz z 25 hektarowym parkiem, darowane na cele zgromadzenia przez hrabinę Anielę Potulicką. Miejsce to w krótkim czasie stało się centrum przygotowywania duszpasterzy polonijnych. Powstały też zakłady graficzne oraz własne wydawnictwo. Pierwszy periodyk to „Głos Seminarium Zagranicznego”, później zaczął ukazywać się miesięcznik „Msza Święta”, który ukazuje się do dnia dzisiejszego oraz „Cześć Świętych Polskich”. Drukowano także książki i broszury, które teraz wydawane są przez własne wydawnictwo „Hlondianum”.  Obecnie wydawany jest również dwumiesięcznik „Miłujcie się”, który rozchodzi się do 100 krajów w 17 językach.  

Oprócz domu w Potulicach zgromadzenie wybudowało Dom Główny w Poznaniu oraz przejęło domy w Puszczykowie i Dolsku. W 1939 r. zgromadzenie liczyło ok. 300 członków i kandydatów, w tym 20 kapłanów, którzy pracowali w Anglii, Estonii, Francji i Rzymie.

W 1950 r. Towarzystwo Chrystusowe otrzymało decretum laudis i przeszło na prawa papieskie. Ks. Ignacy Posadzy, organizator i współtwórca zgromadzenia, pełnił urząd przełożonego generalnego do 1968 r. Obecnie przełożonym generalnym księży chrystusowców jest ks. Krzysztof Olejnik.

Od 1978 r. istnieje sześć prowincji zagranicznych Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Są to: Prowincja Południowo-Amerykańska obejmująca Argentynę, Brazylię i Urugwaj; Prowincja Północno-Amerykańska obejmująca USA i Kanadę; Prowincja Australijska obejmująca Australię i Nową Zelandię; Prowincja Francuska obejmująca Francję i Hiszpanię, Prowincja Niemiecka obejmująca Niemcy, Holandię i Włochy oraz Prowincja Wielkiej Brytanii obejmująca Anglię, Szkocję i Irlandię. Chrystusowcy pracują także na Białorusi, Ukrainie i Węgrzech. Emigracyjna praca duszpasterska wśród Polaków zaowocowała powołaniami zakonnymi, zwłaszcza z Brazylii, USA i Ukrainy.

W Wielkiej Brytanii Chrystusowcy pracują od 1938 r. – najpierw przyjechało dwóch braci zakonnych, a po wojnie przybyli pierwsi księża. W 1962 r. było w Wielkiej Brytanii pięciu pierwszych księży chrystusowców, którzy realizowali trzy główne cele: pomoc starszym, chorym rodakom; podtrzymywanie kultury i tradycji polskiej oraz popieranie szkolnictwa polskiego; a także popieranie rozwoju religii i pomoc w kształceniu księży pracujących wśród społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii. Obecnie w Wielkiej Brytanii pracuje przeszło 30 kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, którzy starają się być dla swoich rodaków pasterzami, ojcami, doradcami i przyjaciółmi. Troszczą się, aby rozproszonych w obcym środowisku rodaków gromadzić we wspólnotę, której centrum i źródłem życia religijnego jest Msza św. Otaczają swoją opieką zarówno ludzi starszych, jak i młode pokolenie przez katechizację, popieranie szkół sobotnich i harcerstwa, organizowanie akademii oraz różnych spotkań.

Dla zaznajomienia szerszego kręgu ludzi z problamami emigracyjnymi został założony w Poznaniu Ruch Apostolatu Emigracyjnego, a w 1984 r. powstał Instytut Duszpasterstwa Emigracynego im. Kard. Augusta Hlonda. W trosce o duchowe dobro rodaków Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej organizuje także co roku Dzień Modlitw w Intencji Emigracji oraz nocne czuwanie na Jasnej Górze. Więcej informacji na temat Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na stronie: www.chrystusowcy.pl

 

Księża posługujący w naszej parafii od początku jej istnienia

Księża Proboszczowie

 • ✝ Ks. Józef Cudziński SJ (1959-1968)
 • ✝ Ks. Edmund Karbowski (1968-1974)
 • ✝ Ks. Józef Gula (1974-1986)
 • Ks. Edward Sopala (1986-1989)
 • Ks. Tadeusz Zachara (1989-1993)
 • ✝ Ks. Czesław Osika (1993-1998)
 • Ks. Roman Werner (1998-2009)
 • Ks. Krzysztof Tyliszczak (2009-2010)
 • Ks. Stanisław Kowalski (2010-2015)
 • Ks. Jerzy Prucnal (2015-2020)
 • Ks. Andrzej Zuziak (2020-

 

Księża Asystenci

 • Ks. Tadeusz Zachara (1975-1976)
 • Ks. Zdzisław Nawrocki (1976-1979)
 • Ks. Stanisław Żak (1979-1982)
 • Ks. Józef Fiedorowicz (1980-1982)
 • Ks. Roman Werner (1982-1983)
 • Ks. Edward Sopala (1982-1984)
 • Ks. Kazimierz Strenkowski (1984-1987)
 • ✝ Ks. Czesław Osika (1984-1985)
 • Ks. Stanisław Hajkowski (1987-1988)
 • Ks. Krzysztof Tyliszczak (1988-1989)
 • Ks. Marian Jachym (1989-1991)
 • Ks. Jacek Kochaniak (1991-1995)
 • Ks. Mariusz Gutowski (1995-1998)
 • Ks. Piotr Gardoń (1998-1998)
 • Ks. Franciszek Sasinowski (1998-1999)
 • Ks. Grzegorz Czaja (1999-2000)
 • Ks. Jacek Wesołowski (2000-2002)
 • Ks. Piotr Redliński (2003-2006)
 • Ks. Wojciech Stachyra (2006-2007)
 • Ks. Paweł Urbanek (2007-2008)
 • Ks. Cezary Kraczkowski (2008-2010)
 • Ks. Artur Stelmach (2010-2011)
 • Ks. Dominik Przybyszewski (2011-2013)
 • Ks. Marek Ogorzały (2013-2017)
 • Ks. Krzysztof Olejnik (2013-2014)
 • ✝ Ks. Czesław Osika (2014)
 • Ks. Leszek Rygiewicz (2017-2020)
 • Ks. Sebastian Ludwin (2020-

27407 Drukuj

Treść w stopce
Polish Roman Catholic Church
of St John the Evangelist

St John’s Avenue,
Putney, London SW15

Do naszego kościoła
można dojechać autobusami nr:
85, 430, 377, 37, 424, 14 i 74
(3 min. drogi)

Najbliższa stacja metra (District Line):
East Putney (ok. 10-15 min.)
Można dojechać też pociągiem do:
Putney Station (ok. 5 min.)