loading...
Imieniny:
| czytania na dziś »

Modlitwa do świętego Józefa

W naszym kosciele po wieczornej Mszy świętej w każdy poniedziałek modlimy się do świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła świętego. Odmawiamy modlitwę i litanię do świętego Józefa w intencji Kościoła świętego i całego Ludu odkupionego.

Jak pisał błogosławiony Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos, na temat świętego Józefa i jego posłannictwa w życiu Chrystusa i Kościoła, święty Józef jest wzorem cnót, człowiekiem wiary i modlitwy, wzorem dla ludzi pracy i przybranym ojcem Jezusa. Natomiast Benedykt XVI mówiąc o świętym Józefie, zwrócił uwagę na jego wymowne milczenie oraz na pokorę i życie w ukryciu.

Święty Józef to nie tylko patron Kościoła świętego, ale także patron rodzin, ojców, opiekunów, a także patron naszych chłopaków czy narzeczonych. Jest to potężny patron, u którego można wyprosić wszystkie potrzebne łaski. Tak jak czule oraz z wielką troską i oddaniem opiekował się Świętą Rodziną, tak też będzie się opiekował nami, jeżeli go o to będziemy prosić i do niego się uciekać w każdej potrzebie.

Litania do świętego Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,                 módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,   

Światło Patriarchów,     

Oblubieńcze Bogarodzicy,           

Przeczysty stróżu Dziewicy,        

Żywicielu Syna Bożego,                

Troskliwy obrońco Chrystusa,    

Głowo Najświętszej Rodziny,    

Józefie najsprawiedliwszy,         

Józefie najczystszy,        

Józefie najroztropniejszy,           

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,           

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,              

Miłośniku ubóstwa,       

Wzorze pracujących,     

Ozdobo życia rodzinnego,           

Opiekunie dziewic,         

Podporo rodzin,              

Pociecho nieszczęśliwych,           

Nadziejo chorych,           

Patronie umierających,                

Postrachu duchów piekielnych,                

Opiekunie Kościoła świętego,   

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, † spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


11697 Drukuj

Treść w stopce
Polish Roman Catholic Church
of St John the Evangelist

St John’s Avenue,
Putney, London SW15

Do naszego kościoła
można dojechać autobusami nr:
85, 430, 377, 37, 424, 14 i 74
(3 min. drogi)

Najbliższa stacja metra (District Line):
East Putney (ok. 10-15 min.)
Można dojechać też pociągiem do:
Putney Station (ok. 5 min.)