loading...
Imieniny:
| czytania na dziś »

Nabożeństwo czerwcowe

Nabożeństwo czerwcowe odbywa się w poniedziałek i wtorek po wieczornej Mszy św, a w środę, czwartek i piątek 15 min. przed wieczorną Mszą św.

Pomysłodawczynią nabożeństw czerwcowych jest Aniela de Sainte-Croix, francuska siostra zakonna. Uważała, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to czerwiec powinien być poświęcony Panu Jezusowi. Do jej pomysłu przychylnie odniosła się przełożona klasztoru, a potem biskup Paryża. Wybór jednak tego miesiąca na oddawanie czci Sercu Jezusa ma przede wszystkim związek z objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690), której Pan Jezus skarżył się, że w zamian za swoją wielką miłość do człowieka, „doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw”. Jezus prosił, by pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony jako osobne święto ku czci Jego Najświętszego Serca i na wynagrodzenie Mu zniewag, jakich doznaje, przez przystąpienie do Komunii św. i inne praktyki pobożne. W zamian obiecał wylanie wielu łask na wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzania.

Po uznaniu przez Stolicę Apostolską prawdziwości objawień, zaczął intensywnie rozwijać się kult do Najświętszego Serca Jezusa, który przybierał różne formy. Oprócz obchodów święta do Najświętszego Serca Pana Jezusa i poświęcenia Stwórcy miesiąca czerwca, zaczęto rozpowszechniać wizerunki Serca Jezusowego, budować świątynie ku czci Bożego Serca, zakładać zakony i bractwa zrzeszające czcicieli Serca Jezusowego, a także wydawać czasopisma poświęcone czci Serca Jezusowego.

W Polsce nabożeństwa czerwcowe odmawiane są od 1857 r., a w  1873 r. Pius IX zatwierdził nabożeństwo czerwcowe jako oficjalną modlitwę Kościoła.

 

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

 • Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
 • Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
 • Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże,
 • Duchu Święty, Boże,
 • Święta Trójco, Jedyny Boże,
 • Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, ( zmiłuj się nad nami )
 • Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
 • Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
 • Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
 • Serce Jezusa, świątynio Boga,
 • Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
 • Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
 • Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
 • Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
 • Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
 • Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
 • Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
 • Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
 • Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
 • Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
 • Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
 • Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
 • Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
 • Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
 • Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
 • Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
 • Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
 • Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
 • Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
 • Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
 • Serce Jezusa, włócznią przebite,
 • Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
 • Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
 • Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
 • Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
 • Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
 • Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
 • Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
 •  
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

W. Jezu cichy i pokornego serca.

K. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!


13505 Drukuj

Treść w stopce
Polish Roman Catholic Church
of St John the Evangelist

St John’s Avenue,
Putney, London SW15

Do naszego kościoła
można dojechać autobusami nr:
85, 430, 377, 37, 424, 14 i 74
(3 min. drogi)

Najbliższa stacja metra (District Line):
East Putney (ok. 10-15 min.)
Można dojechać też pociągiem do:
Putney Station (ok. 5 min.)