dodano: 2015-10-05 11:10:51 edycja: 2015-10-06 08:33:09 autor: 1 odsłon: 11642

Pierwszy czwartek miesiąca

W każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszy św. w sposób szczególny dziękujemy za dar Eucharystii, który jest nieocenionym darem pozostawionym nam przez Pana Jezusa.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszy św. w sposób szczególny dziękujemy za dar Eucharystii, który jest nieocenionym darem pozostawionym nam przez Pana Jezusa.

 

W Eucharystii Chrystus uczynił  - jak pisał św. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia - "dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia". Eucharystia jest  „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Niej bowiem zawiera się całe dobro duchowe Kościoła" (EE 1).

Eucharystia może być sprawowana tylko dzięki kapłanom i dzięki nim są udzielane wszystkie inne sakramenty, mające moc uzdrawiania i prowadzenia nas najkrótszą drogą do Boga, który przez kapłanów „zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi” (Ps 66).

Dlatego też w pierwszy czwartek miesiąca na wieczornej Mszy św. oraz w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, która ma miejsce po Mszy św., polecamy Bogu papieża, biskupów i całe duchowieństwo oraz modlimy się o liczne powołania kapłańskie i zakonne, gdyż jak mówi Ewangelia: ”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Łk 10, 1-12).

Oby nam nigdy nie zabrakło świętych kapłanów, którzy prowadzą nas do Zbawienia, do zjednoczenia z Bogiem. Dopiero będąc na drugim brzegu w pełni zobaczymy, ile im zawdzięczamy. 


05 października 2015r. 06 października 2015r. 1 11642