loading...
Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
XX Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Bernarda | czytania na dziś »

niedziela 20 sierpnia 2017

Księga Izajasza 56,1.6-7.

Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów».

Księga Psalmów 67(66),2-3.5.8.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,   niech nam ukaże pogodne oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech się narody cieszą i weselą, że rządzisz ludami sprawiedliwie, i kierujesz narodami na ziemi. Niechaj nam Bóg błogosławi, i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

List do Rzymian 11,13-15.29-32.

Bracia: Do was, pogan, mówię: «Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie".

Ewangelia wg św. Mateusza 15,21-28.

Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami». Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela». A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóż mi». On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów». Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Komentarz Św. Beda Czcigodny

Ewangelia ukazuje nam wielką wiarę, cierpliwość, wytrwałość i pokorę tej kobiety kananejskiej... Była ona obdarzona niezwyczajną cierpliwością. Na jej pierwszą prośbę Pan nie odpowiada ani słowem. Pomimo tego,nie ustając w prośbach, błaga o Jego dobroć z coraz większym naleganiem... Widząc żarliwość naszej wiary i upór w trwaniu na modlitwie, Pan wreszcie zmiłuje się nad nami i obdarzy nas tym, o co prosimy. Córka Kananejki była „dręczona przez złego ducha”. Jak tylko przegoni się złe poruszenia naszych myśli i rozplącze węzły grzechów, powróci do nas równowaga ducha i możliwość właściwego działania... Jeśli, za przykładem Kananejki, wytrwamy na modlitwie z niewzruszoną stałością, otrzymamy łaskę Pana, która poprawi w nas wszelkie błędy, uświęci to, co jest nieczyste i ukoi wszelkie wzburzenie. Ponieważ Pan jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam wszystkie grzechy, oczyści z wszelkiego brudu, jeśli wołamy do Niego uważnym głosem naszych serc.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml
 Belka boczna serwiu

Historia kościoła

 

Patron kościoła

Msze święte

Niedziele:
8:30
10:00
11:30
12:45 (na Wimbledon Park)
18:00

Dni powszednie:
09:30
19:00

Soboty:
09:30
18:00 (Msza św. niedzielna)

Święta obowiązujące:
9:30
19:00

 

Spowiedź św. 

Pół godziny przed każdą Mszą św.

 

Biuro parafialne w zakrystii

W dni powszednie:
- rano po Mszy sw. o godz. 9.30
- wieczorem po Mszy sw. o godz. 19.00 (w czwartek wieczorem po Adoracji Najswietszego Sakramentu o godz. 20.15)

Biuro parafialne w czasie wakacji:

Od 10 lipca 2017 r. aż do odwołania biuro parafialne czynne tylko w czwartki i piątki po Mszach św. o godz. 9.30 i 19.00.

W soboty i niedziele:
Biuro jest NIECZYNNE

Baner 1

Baner 2

Baner 3

Treść w stopce
Polish Roman Catholic Church
of St John the Evangelist

St John’s Avenue,
Putney, London SW15

Do naszego kościoła
można dojechać autobusami nr:
85, 430, 377, 37, 424, 14 i 74
(3 min. drogi)

Najbliższa stacja metra (District Line):
East Putney (ok. 10-15 min.)
Można dojechać też pociągiem do:
Putney Station (ok. 5 min.)