dodano: 2015-10-05 11:11:08 edycja: 2015-10-06 08:34:30 autor: 1 odsłon: 12405

Pierwszy piątek miesiąca

W naszej parafii spotykamy się co pierwszy piątek miesiąca na Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu, by wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa za wszystkie zniewagi jakich doznaje Bóg w dzisiejszym świecie. Msza św. o godz. 19.00 poprzedzona jest godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu zakończoną Litanią do Najświętszego Serca Jezusowego.

O praktykę pierwszych piątków miesiąca prosił Pan Jezus w 1673 r. św. Małgorzatę Marię Alacoque. Pan Jezus objawił świętej, że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca przystąpi do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i świata całego, temu Najświętsze Serce Jezusa zapewni swe miłosierdzie. W trakcie objawień Pan Jezus przekazał św. Małgorzacie  12 obietnic skierowanych do czcicieli Jego Serca:

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Co prawda Kościół oficjalnie nie odniósł się teologicznie do tej obietnicy, ale nigdy jej nie zaprzeczył, pozwalając ufać, że zostanie ona wypełniona.


05 października 2015r. 06 października 2015r. 1 12405