dodano: 2015-10-05 11:53:50 edycja: 2017-03-08 21:22:15 autor: 1 odsłon: 9624

Sakramenty święte

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Do spowiedzi św. można przystąpić w tygodniu pół godziny przed każdą Mszą św., a w niedzielę podczas Mszy św. Jeżeli kapłana nie ma w konfesjonale, należy go poprosić o sakrament pokuty po Mszy św. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. jest sprawowana na godzinę przed Mszą św.  W okresie Adwentu i Wielkiego Postu ze spowiedzi św. można skorzystać w specjalnie do tego przeznaczonym czasie, co jest ogłaszane w parafialnym biuletynie.

Pięć warunków dobrej spowiedzi świętej:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczre wyznanie grzechów
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Wzory rachunków sumienia oraz wiele praktycznych uwag na temat spowiedzi św. można znaleźć na stronie: www.adonai.pl/sakramenty/spowiedz

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Datę udzielenia sakramentu chrztu św. należy ustalić z duszpasterzem z parafii miesiąc wcześniej. Rodzice, prosząc o chrzest, muszą swoim życiem zapewnić dziecku  katolickie wychowanie. Zaleca się, by rodzice chrzestni byli praktykujacymi katolikami. W wypadku, gdy rodzice lub chrzestni są duszpasterzowi z parafii nieznani, powinni przedstawić zaświadczenie proboszcza parafii, do której należą, potwierdzające ich czynną postawę katolicką. Chrzest jest zwykle poprzedzony spotkaniem przygotowawczym duszpasterza z rodzicami oraz z chrzestnymi. W naszym kościele chrzty odbywają się w drugą i czwartą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30.

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA

I Komunia św. udzielana jest dzieciom co roku w maju. Poprzedza ją półroczne przygotowanie, w którym uczestniczą również rodzice dziecka. Spotkania są obowiązujące zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakrament bierzmowania udzielany jest w naszym kościele raz do roku. Przed przystąpieniem do sakramentu należy skorzystać z nauk przygotowawczych, które prowadzi duszpasterz z parafii. Osoba przystępująca do sakramentu bierzmowania powinna mieć ukończone 13 lat.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Osoby pragnące zawrzeć sakramentalne małżeństwo powinny skontaktować się z duszpasterzem parafii przynajmniej na sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu. Wymaganym od katolika dokumentem jest świadectwo chrztu św. Sakrament małżeństwa poprzedzony jest kursem przygotowawczym, który trwa kilka tygodni.

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest w naszej parafii dwa razy do roku: w czasie rekolekcji w okresie Adwentu i w czasie rekolekcji w okresie Wielkiego Postu. O sakrament namaszczenia chorych można poprosić kapłana również w miarę potrzeby w innym czasie. Sakrament ten można przyjąć tyle razy, ile razy jest tego potrzeba. Nieprawdą jest, że przyjmuje się ten sakrament tylko w chwili śmierci.


05 października 2015r. 08 marca 1 9624