dodano: 2015-10-05 12:46:57 edycja: 2019-04-01 13:08:55 autor: 1 odsłon: 119934

Modlitewnik polsko-angielski

Znak Krzyża świętego

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

The Sign of the Cross

In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.


Ojcze Nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.  

Our Father

Our Father, Who art in heaven, Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done, on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.


Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

The Hail Mary

Hail Mary, full of Grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the Fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, mother of God pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen.


Chwała Ojcu...

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.  Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

The Glory Be

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.


Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekeł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

The Apostles’ Creed

I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.


O mój Jezu

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia

O My Jesus

O my Jesus, forgive us our sins,  save us from the fires of Hell, and lead all souls to Heaven, especially those in most need of Thy mercy.


Koronka do Miłosierdzia Bożego

W imię Ojca ..., Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

The Chaplet of Divine Mercy

In the name of the Father …, Our Father…, Hail Mary…, I believe in God…

Eternal Father, I offer You the Body and Blood, Soul and Divinity of Your Dearly Beloved Son, Our Lord, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world.

For the sake of His sorrowful Passion, have mercy on us and on the whole world.

Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world.


05 października 2015r. 01 kwietnia 2019r. 1 119934