dodano: 2015-10-05 12:33:29 edycja: 2015-11-04 01:31:58 autor: 1 odsłon: 9123

AA

Anonimowi Alkoholicy

Od szeregu lat przy naszej parafii istnieje wspólnota Anonimowych Alkoholików tzw. AA. Do wspólnoty należą osoby, która pragnie przestać pić. Na cotygodniowych spotkaniach osoby te dzielą się swoim doświadczeniem, zastanawiają się jak rozwiązać swój wspólny problem i  uczą się jak pomagać innym w wyzdrowieniu z choroby alkoholizmu.

Głównym celem Wspólnoty AA jest chęć trwania w trzeźwości i pomagania innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Na spotkaniach korzysta się ze zbioru tzw. 12 kroków, czyli zbioru zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu na chorobę alkoholową, by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem.

Jeżeli jesteś alkoholikiem, masz problem i chciałbyś spróbować wyzwolić się z alkoholizmu to zapraszamy na spotkania Wspólnoty AA, które odbywają się w każdy poniedziałek w dolnej sali parafialnej o godz. 19.00.

12 kroków:

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go  pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni  duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we  wszystkich  naszych poczynaniach.

05 października 2015r. 04 listopada 2015r. 1 9123